Afhankelijk van het aantal deelnemers maakt U deze excursie in een taxi, minibus of een zgn “Coaster”, allen met airconditioning. In ieder geval maakt U de trip altijd met uw eigen privé chauffeur en gids, want grote onpersoonlijke groepen zijn niet “ons ding”.

U vertrekt ‘s ochtends vanaf Uw hotel om zeven uur, waarna U naar Edfu en Kom Ombo rijdt. ‘s avonds rond 18.00u bent U weer terug in uw Hotel.

De prijs voor deze excursie is afhankelijk van het aantal deelnemers en van de op dat moment geldende tarieven in Egypte. De voor uw gezelschap geldende prijs kunt U aanvragen via ons aanvraagformulier excursies.

Bij deze excursie is inbegrepen:

  • Vervoer met Uw eigen chauffeur in een Airconditioned busje

Niet inbegrepen zijn

  • De entreegelden (aangezien die regelmatig veranderen)
  • Drinken tijdens de excursie,
  • Fooigelden voor chauffeur (en eventueel gids),
  • persoonlijke uitgaven (zoals souvenirs e.d.)

Optioneel:

  • Een Engels-, Duits- of Franstalige gids,
  • Een lunchbox.

Enige informatie over Edfu en Kom Ombo.

Edfu:

Op enkele kilometers van El- ka ‘b ligt Edfu (Arabisch: Idfu), een kleine provinciestad, die deel uitmaakt van de zuidelijke provincie

Temple van Edfu
Temple van Edfu

Aswan. Vanuit de verte ziet U de enorme pylonen van de tempel van Horus boven de huizen aan de westoever uittorenen.

Via de brede Nijlbrug komt U bij de tempel, waar zowel de verplichte souvenirkramen te vinden zijn als een grote cafetaria, waar men gewoonlijk geen koffie, maar wel heerlijk koele blikjes fris verkoopt, weliswaar voor hoge prijzen.

De geschiedenis van Edfu gaat terug tot het Oude Rijk en misschien wel verder. Nu is de antieke stad een ruïne, begraven onder de huizen van de moderne stad en de hopen puin ten westen van de tempel. Maar, de aan de valkgod Horus opgedragen tempel is één van de best bewaard gebleven tempels uit de tijd van de farao’s.

Het werk aan de tempel begon in Augustus, 237 v.Chr. onde Ptolemaeus III en werd 180 jaar later voltooid onder Ptolemaeus XII, de vader van Cleopatra. De oudere gebouwen zijn gesloopt, maar ten oosten van de eerste pyloon zijn nog de fundamenten van een tempelpoort uit de tijd van Ramses II te zien.

Evenals de andere tempels uit de Ptolemaeïsch-Romeinse tijd heeft dit tempelcomplex ook een geboortetempel aan het pad naar het centrale heiligdom. De reliëfs van dit kleine bouwwerk verheerlijken de geboorte van de god Horus en daarmee de goddelijke afkomst van de koning die zich met hen identificeert. De kapitelen van het zuilenportaal tonen de dwerggod Bes die vooral met het baren wordt geassocieerd.

De gevel van de eerste pyloon (79 meter hoog, 36 meter breed!) toont Ptolemaeus XII in de traditionele triomfhouding bij het verslaan van zijn vijanden vóór de tempel van Horus en Hathor (die in Edfu werd vereerd als zijn echtgenote).

In de vier diepe nissen, met boven elk twee vierkante openingen, werden de enorme vlaggenstokken verankerd, die uit de poorttorens staken. Een schitterende gevleugelde zon, één van de vele gedaanten van Horus van Edfu, siert het graceerwerk boven het portaal. Twee granieten valken houden de wacht voor het portaal.

Het eerste hof wordt aan drie zijden omringd door een collonade met 32 zuilen. De kapitelen van deze zuilen nemen de vorm aan van een tal van gestileerde planten. De muurschilderingen tonen offerscenes, rituelen en de kroning van de koning.: Links de farao met de kroon van Neder-Egypte en rechts met de kroon van Opper-Egypte. Daaronder ziet U een bootprocessie die verwijst naar de heilige bruiloft van het godenpaar. Ieder jaar reisde het Hathor-beeld in een schitterend konvooi de 160 Km van Dendera naar Edfu voor een bezoek aan haar goddelijke echtgenoot. De ceremonies namen veertien dagen in beslag en werden in de hele stad gevierd met vreugdefeesten.

Kom Ombo:

Temple van Kom Ombo
Temple van Kom Ombo

Midden tussen de akkers met suikerriet en mais ligt het plattelandsstadje Kom Ombo, woonplaats van heel veel Nubiërs die het veld moesten ruimen voor het Nasser Meer.

Op een prachtige plek aan de Nijl ligt een vervallen, maar toch indrukwekkende Grieks-Romeinse tempel, die volledig symmetrisch is. Hij telt twee toegangen, twee zuilenhallen en twee heiligdommen.

Die ongewone opzet heeft te maken met het feit dat de tempel aan twee goden is gewijd: links aan de valkgod Haroëris (Horus de Oudere), rechts aan de plaatselijke krokodillegod Sobek.

Ptolemaeus VI Philometer begon in de tweede eeuw v. Chr. met de bouw, onder Ptolemaeus XII Neos Dyonisius (eerste eeuw v. Chr.) kwam het grootste deel gereed. Ten slotte voegde de Romeinse Keizer Augustus rond 30 v. Chr. de toegangspyloon toe.

Van de grotendeels vervallen voorhof leiden twee deuren naar de zuilenhal; de voorstellingen op de linkerwand hebben betrekking op Haroëris, die op de rechterwand op Sobek. De vele zuilen zijn versierd met de lotus of lelie van Opper-Egypte en de papyrus van de Delta. Via een aantal zalen en vestibules bereikt men de heiligdommen van Haroëris en Sobek.

De kapel van Hathor ten zuiden van de tempel herbergt twee krokodillenmummies uit de nabijgelegen krokodillennecropool.


Meer over de monumenten vindt u hier.


Like or share this page on Facebook